นโยบายของทางเรา

prykarpattaya ไม่มีการนำข้อมูลต่างๆของทางผู้อ่าน หรือผู้เข้าชมเว็บไซค์ไปให้บุคคลอื่น หรือบุคคลที่สาม เนื้อหาต่างๆที่นำมาเสนอนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นประสบการณ์ตรงหรือความเห็นเชิงส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย นอกจากนั้นนโยบายต่างๆของทางเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน